Trang chủ / Dịch vụ / PHÒNG HỘI THẢO

PHÒNG HỘI THẢO

THÔNG TIN HỘI TRƯỜNG

 

Phòng họp

Meeting room’s name

Kích thước

(L x W x H)

Dimension(m)

Diện tích

Square (m2)

Chữ U

U shape

Lớp học

Classroom

Rạp hát

Theater

Hội trường lớn & nhỏ

Hall room

30  x 9 x 4 274m2 250 300
Hội trường lớn

Large Meeting room

19 x 9 x 4 171m2 90 150 200
Hội trường nhỏ

Assembly room

11.5 x 7 x 4   80m2 60 80 90
Phòng hội thảo 1

Workshop room No.1

12 x 5 x 4 60m2 35 45 50
Phòng hội thảo 3

Workshop room No.3

21 x 6 x 5 126m2 80 110 160
Phòng hội thảo 4

Workshop room No.4

16 x 6 x 5 96m2 60 80 90
Phòng hội thảo 5

Workshop room No.5

9 x 11 x4 99m2 50 70 10

HÌNH ẢNH HỘI TRƯỜNG

 Phòng họp lớn

Phòng họp nhỏ

 

Phòng Hội thảo 3

 

Phòng Hội thảo 4

DỊCH VỤ TRỌN GÓI THEO YÊU CẦU:

Bao gồm:
– Hội trường với mô hình thiết kế chuyên nghiệp
– 01 banner, 01 màn chiếu, flipchart, giấy và bút, nước khoáng
– Hoa tươi trang trí.
– Wifi miễn phí

DỊCH VỤ KHÁC:

– Tiệc ăn hội nghị.
– Tiệc đứng.
– Giải khát giữa giờ.
– Máy chiếu và màn chiếu
– Thiết bị dịch: Cabin dịch và tai nghe