Trang chủ / Tin nội bộ / Đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ báo công dâng Bác

Đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ báo công dâng Bác

28/09/2020 779 Lượt xem

Chiều 27.9, Đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X, năm 2020 đã vào Lăng dâng hương báo công và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn; đồng thời còn có các đồng chí: Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đoàn đại biểu thực hiện nghi lễ báo công. Ảnh: Hải Nguyễn

Thay mặt 464 đại biểu, tại buổi báo công, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã báo cáo những kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đại diện toàn đoàn báo cáo tại buổi báo công. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, công tác thi đua khen thưởng của Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới. Lần đầu tiên, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành nghị quyết về “Đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn”.

Các cấp công đoàn đã quán triển sâu sắc yêu cầu mới của phong trào thi đua yêu nước, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, công tác tổ chức thi đua, bán sát tình hình thực tiễn và đặc trưng của đơn vị, của ngành nghề, chú trọng khu vực ngoài nhà nước. Kết quả đã đạt được nhiều thành quả to lớn.

Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đã trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, thu nhập của người lao động và góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước.

Thấm nhuần lời dạy của Người: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng chủ đề Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ X, giai đoạn 2021-2025 là: “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”.

Đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Nguyễn

Cũng tại buổi báo công, đồng chí Trần Thanh Hải đặc biệt nhấn mạnh, Công đoàn Việt Nam mong muốn các cấp công đoàn khi tổ chức phong trào thi đua yêu nước cũng như mỗi người lao động trong công việc hằng ngày luôn phải có yêu cầu “đổi mới và sáng tạo”, với mục tiêu là năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc để tiếp tục khẳng định trong thực tiễn về giá trị cao quý của người lao động trong gia đoạn mới. Đó chính là đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Lao động là vinh quang, đóng góp xây dựng phát triển đất nước lớn mạnh, phồn vinh, vững bền cần phải trở thành lý tưởng của mỗi tập thể cũng như cá nhân người lao động chân chính.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua; quan tâm, bồi dưỡng và phát triển các điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến ngày hôm nay là đầu tàu của phòng trào thi đua yêu nước, xây dựng phong trào có bước phát triển mới, đóng góp tịch cực hơn cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đất nước.

Đứng trước anh linh Người, toàn đoàn nguyện sẽ mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn, giữ vững ngọn cờ tiên phong của giai cấp công nhân và truyền thống vẻ vang của Tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đội ngũ cán bộ công đoàn sẽ ra sức phát huy tính chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc; vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức để hoạt động công đoàn không ngừng được đổi mới, sáng tạo; ngày càng thiết thực, hiệu quả, thực chất, xứng đáng là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động.

Trong 5 năm qua (2015-2020), từ các phong trào thi đua đã có: Tổng số sáng kiến, giải pháp kỹ thuật: 1.044.973 sáng kiến; tổng giá trị làm lợi: 198.690 tỉ đồng; tổng số đề tài nghiên cứu khoa học: 74.959 đề tài; tổng giá trị làm lợi hoặc ứng dụng mang lại lợi ích kinh tế: 331.299 tỉ đồng; Tổng Liên đoàn đã trao tặng 4.462 Bằng Lao động sáng tạo với tổng giá trị làm lợi 48.691 tỉ đồng.

NHÓM PHÓNG VIÊN (BÁO LAO ĐỘNG)

Bình Luận Facebook