Trang chủ / Chưa được phân loại / Đường sắt tăng tàu du lịch Đà Nẵng, Lào Cai

Đường sắt tăng tàu du lịch Đà Nẵng, Lào Cai

21/07/2020 779 Lượt xem

Đường sắt tăng tàu du lịch Đà Nẵng, Lào Cai, phục vụ hành khách đi lại tăng cao trên các tuyến này dịp hè.

Toa tàu cộng đồng phục vụ theo yêu cầu của khách hàng, có thể tổ chức tiệc, sự kiện hoặc khu vực vui chơi cho trẻ em

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết tiếp tục tăng tàu du lịch Đà Nẵng, Lào Cai, phục vụ hành khách đi lại tăng cao trên các tuyến này dịp hè.

Cụ thể, tuyến Hà Nội – Đà Nẵng, tàu SE17 xuất phát Hà Nội ngày 29/7 lúc 20h20, đến Đà Nẵng lúc 13h58; tàu SE18 xuất phát Đà Nẵng các ngày 19 và 2/8/2020 lúc 11h45, đến ga Giáp Bát lúc 6h00.

Tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng, chạy thêm đôi tàu SE27/SE28 từ ngày 22/7 đến ngày 16/8/2020. Tàu SE28 xuất phát Sài Gòn lúc 22h35 các ngày từ thứ 4 đến thứ 7 hàng tuần; Tàu SE27 xuất phát Đà Nẵng lúc 20h20 các ngày từ thứ 5 đến Chủ nhật hàng tuần.

Tuyến Hà Nội – Lào Cai, các ngày thứ 6 hàng tuần từ 17/7/2020 chạy thêm tàu SP1, xuất phát Hà Nội lúc 21h35, đến Lào Cai lúc 5h30. Ngoài ra, trên tuyến này chạy thường xuyên đôi tàu du lịch SP3/SP4. Tàu SP3 xuất phát Hà Nội lúc 22h00, đến Lào Cai lúc 6h05; tàu SP4 xuất phát Lào Cai lúc 21h40, đến Hà Nội lúc 5h30.

Tổng công ty Đường sắt VN cũng cho biết, ở khu vực phía Nam chạy thêm nhiều tàu du lịch đi Nha Trang, Phan Thiết và ngược lại.

Theo đó, tuyến Sài Gòn – Nha Trang, tàu SNT4 xuất phát ga Sài Gòn các ngày từ 15-19/7, từ 22-24/7, từ 29-31/7 và các ngày 5, 7/8/2020. Tàu SNT6 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 16, 17, 23, 24, 30, 31/7 và ngày 6/8/2020. Tàu SNT8 xuất phát ga Sài Gòn ngày 6/8/2020.

Chiều ngược lại, tàu SNT3 xuất phát ga Nha Trang các ngày 16, 18, 19, 25, 26/7 và các ngày 1, 2, 9/8/2020. Tàu SNT5 xuất phát ga Nha Trang các ngày 16, 19, 20, 23, 26, 30/7 và các ngày 2, 6, 9/8/2020. Tàu SNT9 xuất phát ga Nha Trang ngày 8/8/2020.

Tuyến Sài Gòn – Phan Thiết, tàu SPT4 xuất phát Sài Gòn ngày 17, 18, 24, 25, 31/7/2020 và ngày 1/8/2020. Chiều về, tàu SPT3 xuất phát Phan Thiết ngày 19, 26/7/2020 và ngày 2/8/2020.

Bình Luận Facebook